Dearomatizācijas sistēmas

Šīs sistēmas galvenokārt tiek izmantotas ūdeņraža sulfīda, merkaptāna un citu aromātisko tvaiku savākšanai, kas rodas ogļūdeņražu uzglabāšanas un transportēšanas laikā.


Sistēmas visbiežāk izmanto, strādājot ar mazutu un tā produktiem.

Dearomātizācijas sistēmas tāpat tiek pielietotas tvaiku rekuperācijas iekārtās, lai izvairītos no ūdeņraža sulfīda un merkaptāna nokļūšanas iekārtu oglekļa filtros.

Dearomatizācijas sistēmai ir vienkāršs darbības princips. Ogļūdeņražu tvaiki, kas satur ūdeņraža sulfīdu, merkaptānu un citus aromātiskos tvaikus, tiek novadīti tvertnē, kas ir uzpildīta ar speciālu aktivēto ogli. Aktivētās ogles fizikālās un ķīmiskās īpašības ļauj savākt un absorbēt lielu daudzumu absorbējamās vielas (ūdeņraža sulfīdu, merkaptānu, u.c.). Atlikusī gaisa daļa tiek izvadīta atmosfērā pa tīrā gaisa caurulēm.

Dearomatizācijas sistēmas var būt dažādās konfigurācijās:

  • Vairākas tvertnes darbojas vienlaicīgi
  • Tvertnes darbojas secīgi
  • Darbojas tvertņu grupa

Aktivētā ogle tiek nomainīta, kad tā ir piesātināta ar tvaikiem. Ogles, kas piesātināta ar ūdeņraža sulfīda un merkaptāna tvaikiem, atkārtota izmantošana nav iespējama.