Ūdens attīrīšanas iekārtas

RNA Technology veic naftas produktu filtru, gravitācijas separatoru, hidrociklona iekārtu, flotatoru, ūdens attīrīšanas iekārtu filtra aparātu ražošanu, montāžu, palaišanu un regulēšanu, kā arī servisa apkalpošanu.

RNA Technology piedāvā divu veidu flotatorus notekūdeņu attīrīšanai:

  • Spiediena
  • Bezspiediena

Naftas ieguves blakusprodukts ir ūdens, kas satur lielu daudzumu naftas un citu savienojumu piemaisījumu. Tā iepludināšana ūdenstilpnēs rada vides piesārņojuma risku. Blakusproduktam – ūdenim – obligāti ir nepieciešama attīrīšana.

Ūdens attīrīšanai izmantojami vairāki veidi:

  • Nostādīšana
  • Mehāniskā filtrēšana
  • Filtrēšana ar iekārtām, kuru pamatā ir centrbēdzes spēks

Centrbēdzes ierīču izmantošana ir ātrākais un efektīvākais attīrīšanas veids. Pie centrbēdzes filtrēšanas sistēmām pieder: