PAKALPOJUMI

RNA Technology galvenokārt specializējas tvaiku rekuperācijas iekārtu izstrādē, ražošanā, piegādē un uzstādīšanā.

RNA Technology piedāvā iekārtu apkalpošanas, uzstādīšanas un remonta pakalpojumus, t.sk.:

RNA Technology veic arī:

  • Iekārtas testēšanu pēc tās uzstādīšanas
  • Vakuumošanu un iekārtu uzpildi ar tehniskajiem šķidrumiem
  • Sistēmas pārbaudi dažādos režīmos
  • Vadības sistēmas iestatīšanu
  • Personāla apmācīšanu darbam ar sistēmu - lekcijas un praktisks darbs